Exkluzivita

Výhody exkluzívnej zmluvy a v čom treba byť obozretný

Profesionálnych obchodníkov a ich klientov sa téma exkluzívnych zmlúv oprávnene dotýka. Výhodou exkluzivity je jednoduchá kontrola dodržiavania vzájomne dohodnutých obchodných podmienok pri predaji nehnuteľnosti. Vzájomná dôvera a transparentnosť vedie k rýchlejšiemu a výhodnejšiemu predaju nehnuteľnosti. Uzatváranie exkluzívnych zmlúv sa bezprostredne týka najmä tých realitných spoločností, ktoré si svoje záväzky plnia seriózne a svedomito. S kým teda podpísať exkluzívnu zmluvu a na čo si treba dávať pozor?

Vyberajte kvalitu

Klient by sa mal snažiť vybrať si etablovanú realitnú kanceláriu, ktorej tím a zázemie netvoria len dvaja ľudia a jeden počítač. Ak si nie ste istí, prezrite si webové stránky, realitné portály, prezentácie maklérov spoločnosti a overte si referencie. Najspoľahlivejšou metódou je orientovať sa podľa referencií vašich známych. Dôležitým faktorom je odbornosť realitných maklérov, čas ich aktívneho pôsobenia na trhu a počet úspešne zrealizovaných transakcií. V prípade pochybností si vypýtajte kontakt na nadriadeného realitného makléra. Z jeho prístupu môžete priamo vyhodnotiť serióznosť realitnej kancelárie.

Uzavretie exkluzívnej zmluvy nezvyšuje výdavky klienta, skôr naopak. Ak sa rozhodnete dať svoju dôveru iba jednej realitnej kancelárii, stanovená provízia môže byť nižšia než v prípadoch neexkluzívneho zastupovania. V prípade exkluzívneho zastupovania sa totiž znižuje riziko sprostredkovateľa, že celé jeho úsilie venované realitnému prípadu vyjde nazmar.

Exkluzívna zmluva sa spravidla uzatvára na obdobie jedného až troch mesiacov, v špecifických prípadoch aj na dlhšie obdobie. Počas tejto doby sa môžu naplno prejaviť všetky marketingové nástroje realitnej spoločnosti. V prípade vašej spokojnosti s prístupom realitného makléra a realitnej spoločnosti môžete zmluvu predĺžiť.

 

Spokojnosť musí byť na oboch stranách

Bc. Monika Benková - regionálny manažér

Tomáš Sedlický - oblastný manažér


„V našej spoločnosti chceme mať v tíme len profesionálnych realitných maklérov. Dbáme na to, aby sa naši realitní makléri s odbornosťou starali o predaj nehnuteľností našich klientov a pracovali k spokojnosti ľudí, ktorí sa na nás s dôverou obrátia. Svedomitý realitný maklér počas realizácie obchodného prípadu vynaloží nemalé úsilie – nehnuteľnosť osobne posúdi a zdokumentuje, vypracuje marketingový plán a realizuje jej ponuku. Následne chodí na obhliadky so záujemcami, ktorých často vyzdvihne a odvezie svojím vlastným autom. Čas, vynaložené úsilie, pohonné látky a spojené náklady vyžadujú nemalé finančné prostriedky.”

Slová pani Moniky Benkovej vystihujú dôvody, pre ktoré seriózne realitné kancelárie uprednostňujú spoluprácu na základe exkluzívnej zmluvy. Dôvera, ktorá je im zverená zo strany klienta, je pre nich garanciou, že ich nadštandardné služby budú primerane ohodnotené.

Exkluzívna zmluva zároveň klientom prináša kvalitnejšie služby:

  • vaša nehnuteľnosť sa predáva výlučne za konkrétne stanovenú cenu;
  • máte prehľad o tom, s kým jednáte a čo sa deje s vašou nehnuteľnosťou;
  • nehnuteľnosť ponúkaná iba jedným predajcom pôsobí oveľa dôveryhodnejšie ako záplava inzerátov rovnakej nehnuteľnosti od rôznych „realitiek”, navyše s rôznymi cenami;
  • dôkladnejšiu propagáciu nehnuteľnosti, lepšiu starostlivosť, poradenstvo, zaistenie potrebných formalít, zmlúv a konzultácií s právnikom;
  • osobnú prehliadku nehnuteľnosti a jej kvalitné zdokumentovanie;
  • exkluzívnu inzerciu na internete a v tlačených médiách;
  • realizáciu prehliadok iba s vážnymi záujemcami, ktorí sú oboznámení s podrobnosťami, lokalitou a fotodokumentáciou, vďaka čomu prehliadka často vedie k rozhodnutiu o kúpe;
  • príprava kompletných podkladov pre úspešné uzatvorenie zmlúv ako súčasť servisu;
  • poradenstvo v priebehu transakcie, napríklad s prepisom energií a daňovým priznaním.

 

Poriadok vďaka exkluzivite

Karin Dudová - regionálny manažér

Karin Dudová - regionálny riaditeľ

„Klient sa často stretáva s nekorektnými realitnými kanceláriami, ktoré prostredníctvom neexkluzívnych zmlúv, ústnych dohôd, alebo neurčitých sľubov naberajú a ponúkajú nehnuteľnosti nezrozumiteľne a nepresne, často aj bez vykonania osobnej prehliadky nehnuteľnosti. Neprofesionálni makléri ponúkajú nehnuteľnosti, ktoré osobne nepoznajú, s očakávaním, že sa nehnuteľnosť možno predá a niekto im náhodou zavolá. Takýmto nezodpovedným spôsobom a bez základných znalostí pristupujú k predaju majetku klientov.

Často krát sa vo svojej praxi stretávam s prípadmi, keď realitné spoločnosti upravujú predajnú cenu nehnuteľnosti bez upovedomenia predávajúcich. Predávajúci sa následne dostáva do nepríjemnej a zložitej situácie, keď ho navštívi realitný maklér so záujemcom a oznámi mu jednostranne zníženú cenu. Sklamanie a dojem zle realizovaného obchodu sa prejaví u predávajúceho aj kupujúceho. Obchod sa nakoniec často ani neuskutoční.” dopĺňa Karin Dudová, dôvody, pre ktoré sú klienti často sklamaní z postupu nekorektných realitných kancelárií.

V prípade, že sa klient nerozhodne pre exkluzívnu zmluvu, musí dopredu počítať s tým, že tá istá nehnuteľnosť bude propagovaná aj na viacerých miestach a pravdepodobne aj za odlišnú cenu. Takéto ponuky na klientov pôsobia nedôveryhodne. Popis nehnuteľnosti je často chaotický a nepresný. Takéto ponuky vyvolávajú dojem, že predávajúci sa snaží nehnuteľnosť predať za každú cenu a akýmkoľvek spôsobom. Jednoducho, množstvo neexkluzívnych zmlúv a ústnych dohôd udržiava realitný trh v chaose a neistote.

V zahraničí je bežné, že realitné kancelárie uzatvárajú s klientmi výlučne exkluzívne zmluvy, na slovenskom a susednom českom trhu sa táto tradícia ešte len vytvára. „Na slovenskom realitnom trhu vládne neporiadok a zmätok. Nehnuteľnosti sa predávajú navzájom pomiešané. Mnohé ponuky sa cez realitné portály zobrazujú až 10-krát. V krajinách, kde realitný obchod spoľahlivo funguje desaťročia, je forma exkluzívneho predaja bežná a samozrejmá. Zmätočným neexkluzívnym predajom často nadržiavame neserióznym spoločnostiam. Trpí tým celý systém a kvalita služieb v oblasti nehnuteľností. O ďalšom vývoji však nakoniec rozhodnú klienti sami.”