Pozemky

Predám pozemok – ako na to?

Pozemok je jednou z nehnuteľností, ktorej predaj si vyžaduje dôslednú a serióznu prípravu. A nemáme na mysli len prípravu veľkej vývesnej tabule Predám pozemok. V prípade, že Predám pozemok si hovoríte po prvýkrát, je istejšie obrátiť sa na odborníkov, ktorí vám s predajom nielen poradia, ale zároveň vás odbremenia od potrebných právnych a úradných záležitostí. Ak predsa len idete do toho po vlastnej osi, plán predám pozemok môžete zrealizovať prostredníctvom uverejnenia inzerátu v rôznych médiách, z ktorých najúčinnejší je momentálne internet. Podať inzerát však zďaleka nestačí. Tu je stručný súhrn krokov, ktoré bude potrebné absolvovať, aby ste tabuľu Predám pozemok mohli vymeniť za Predané.

Predám pozemok – postup v skratke
 1. Zozbierajte podklady:
  • dokumenty potrebné na predaj pozemku,
  • stanovte predajnú cenu na základe ohodnotenia súdneho znalca a aktuálnej situácie na trhu,
  • odfotografujte pozemok, prístup k pozemku, okolie pozemku – z viacerých strán.
 2. Predávajte:
  • svojpomocne - inzerujte a ponúkajte pozemok v rôznych médiách, dajte na pozemok veľký nápis: Predám pozemok,
  • prostredníctvom realitnej kancelárie – nechajte si pomôcť,
  • absolvujte kolotoč otázok a odpovedí, stretnutí a obhliadok.
 3. Predajte:
  • spíšte kúpno-predajnú zmluvu,
  • podajte návrh na vklad do katastra nehnuteľností,
  • kupujúci uhradí dohodnutú kúpnu cenu, prípadne uloží finančné prostriedky do správy banke, alebo realitnej kancelárii.
 4. Preveďte vlastnícke práva:
  • prevodom prostriedkov na účet predávajúceho a prevodom vlastníckych práv na kupujúceho je proces predaj – kúpa ukončený. Predajca tak môže použiť získané prostriedky a nový vlastník môže začať stavať alebo užívať nehnuteľnosť,
  • teória je jednoduchá, prax prináša mnohé úskalia. Pokiaľ nemáte čas, prípadne skúsenosti a projekt predám pozemok by ste už radšej mali za sebou, radi vás odbremeníme. Realitná kancelária vám ušetrí nielen čas, ale aj mnohé nepríjemnosti a zabezpečí bezpečný priebeh celého procesu.

Čo zaujíma kupujúcich?

Keď predávate pozemok, je potrebné rátať s mnohými otázkami kupujúcich, rovnako ako s ich snahou stlačiť cenu na minimum. Pred stretnutím s potenciálnymi kupujúcimi je vhodné pripraviť si odpovede na základné, ako aj doplnkové otázky, aby vás kupujúci nezaskočili nepripravených. Pripravenosť pomôže obom stranám dospieť k vzájomnej dohode čo najrýchlejšie a uskutočniť tak obojstranne výhodný obchod.

Akýkoľvek typ pozemku predávate, kupujúci sa budú zaujímať o základné informácie ako sú:

 • typ pozemku (stavebný pozemok, orná pôda)
 • lokalita (tichá, frekventovaná, atraktívna, s vysokou nezamestnanosťou...);
 • poloha (v centre mesta, na sídlisku, v okrajovej časti, na hlavnej trase...);
 • rozloha (pozemku, prístupovej cesty, výstavby na pozemku...);
 • terén (rovinatý, svahovitý);
 • dostupnosť (peši, autom, nákladným autom (v prípade výstavby), MHD);
 • prístupová cesta (vlastná, asfaltová, panelová, prašná...).
 • vlastníctvo

V prípade, že predávate stavebný pozemok, určite prídu na rad aj ďalšie otázky:

 • inžinierske siete (voda, elektrika, plyn, kúrenie, telefón, káblová TV);
 • kanalizácia a možnosti napojenia;
 • pripravenosť k výstavbe (stavebné povolenie);
 • geometrický plán;
 • miestna infraštruktúra (obchod, škola, škôlka, lekár, lekáreň...);
 • územný plán (pozemok musí byť zahrnutý v územnom pláne obce, v opačnom prípade môže byť problém s vydaním stavebného povolenia);
 • orientácia pozemku na svetové strany – pozemok situovaný na kopci, orientovaný na juhovýchod, s lesom chrániacim zo severnej strany - ideálne či idylické bývanie, ktoré oceňovali už pred stáročiami a opäť mu prichádzame na chuť;
 • tvar parcely – každý dom sa nezmestí na každý pozemok;
 • to je potrebné zvážiť hneď na úvod, nakoľko prerábanie projektu znamená navýšenie investície.

Ak vás ako kupujúcich zaujímajú aj ďalšie súvisiace otázky, pýtajte sa skôr, ako podpíšete zmluvu. Kúpim pozemok je predsa dlhodobá investícia, ktorú je potrebné dôkladne premyslieť.

Predám pozemok – čo potrebujem?

Keď už na váš plán predám pozemok máte kupca a všetko sa prikláňa k podpisu kúpno-predajnej zmluvy, budete potrebovať dokladovať pozemok prostredníctvom dokumentov. Presné zameranie pozemku je veľkou výhodou, ktorá dokáže uľahčiť situáciu obom stranám. Znalecký posudok je vhodné dať vypracovať vopred, prípadne ho zabezpečí realitná kancelária. Na základe znaleckého posudku, ako aj na základe prehľadu trhových cien, je potrebné stanoviť predajnú cenu pozemku.

Dokumenty potrebné na predaj pozemku:

 • aktuálny list vlastníctva na právne úkony, nie starší ako 3 mesiace;
 • doklad o nadobudnutí pozemku do osobného vlastníctva (vždy originál - kúpna zmluva, zmluva o prevode vlastníckeho práva, darovacia zmluva, dedičské rozhodnutie, dohoda o zrušení bezpodielového spoluvlastníctva nehnuteľností, a pod.);
 • všetky aktuálne výpisy z katastra nehnuteľností na predávaný pozemok;
 • kópiu z katastrálnej mapy;
 • geometrický plán;
 • územno-plánovaciu informáciu nie staršiu ako 1 rok;
 • dva doklady totožnosti všetkých vlastníkov;
 • súhlas spolumajiteľov na predaj pozemku formou plnej moci (ak je viac ako jeden majiteľ);
 • znalecký posudok (ohodnotenie nehnuteľnosti súdnym znalcom), nie starší ako 3 mesiace.

Ak potrebujete pomoc s dokladmi, či už právnu, prekladateľskú alebo inú, kontaktujte nás.

Aký pozemok kúpim?

 • stavebný pozemok – pre rodinné domy, pre bytovú výstavbu, pre občiansku vybavenosť;
 • stavebný pozemok – s inžinierskymi sieťami, bez sietí;
 • záhrada/ sad/ chmeľnica/ vinica/ orná pôda;
 • lúka/ pasienok;
 • lesná pôda;
 • vodná plocha.

Na aký účel kúpim pozemok?

 • bývanie / rekreáciu / podnikanie;
 • výstavbu / prenájom / predaj.

Kde kúpim pozemok?

 • v meste / na vidieku / mimo osídlené oblasti;
 • v obytnej oblasti/ v rekreačnej oblasti /v historickej zóne / v priemyselnej zóne /v komerčnej zóne.

Keď presne viete, čo a za koľko chcete, začnite hľadať. Svoj plán kúpim pozemok môžete realizovať:

 1. vo vlastnej réžii – vtedy vás to bude stáť viac času, námahy, aj zdrojov, nakoľko robiť niečo intenzívne popri vlastnej práci je dosť namáhavé, o to viac, ak nemáte skúsenosti a prehľad na realitnom trhu;
 2. prípadne navštívte realitnú kanceláriu, ktorá pre vás nájde, čo požadujete; nakoľko realitní makléri sú v teréne neustále, sledujú situáciu na trhu s realitami a majú prehľad, kde sa čo deje, dokážu vám nielen odporučiť vhodnú nehnuteľnosť, ale aj upozorniť na výhody či riziká danej lokality.

Kúpim pozemok – výhody

Všetko má svoje pre aj proti. Rovnako aj rozhodnutie kúpim pozemok. Pri rozhodovaní kúpa, alebo prenájom pozemkov si zvážte, čo vám to prinesie. Veď pozemok nekupujete ani tak pre pozemok samotný, ako pre jeho výhody.

Výhody:

 • investícia do budúcna;
 • v prípade stavebného pozemku - možnosť výstavby bez rizika;
 • nižšie náklady na prevádzku – v porovnaní s výškou prenájmu;
 • úpravy pozemku a na pozemku podľa vlastných predstáv;
 • len tak ľahko vás nevysťahujú;
 • možnosť dať pozemok do prenájmu.

Nevýhody:

 • daňové povinnosti súvisiace s vlastnením pozemku;
 • údržba pozemku – čím väčší pozemok, tým náročnejšia údržba;
 • permanentná údržba pozemku – aj keď ho práve nevyužívate.

Kedy využiť prenájom pozemkov?

Prenájom pozemkov je pre niekoho dočasným riešením na preklenutie určitého obdobia, pre iného trvalým výhodným podnikateľským zámerom. Pokiaľ plánujete na pozemku vykonávať určitú činnosť len dočasne a bolo by zbytočným luxusom investovať do kúpy, prenájom pozemkov môže byť pre vás riešením. Rovnako v prípade, keď majú vaše aktivity sezónne zameranie, prenájom pozemkov môže byť výhodnejší ako celoročná starostlivosť o ne. Každopádne, prenájom pozemkov je potrebné vopred zvážiť po všetkých stránkach.

Kedy a pre koho je výhodné využiť prenájom pozemkov?

 • pre firmy a spoločnosti, prípadne aj súkromné osoby;
 • na dočasnú, alebo sezónnu činnosť, akou je napríklad:
  • skladovanie materiálu, parkovanie vozidiel;
  • umiestnenie predajného stánku;
  • sezónne prevádzky;
  • poľnohospodárske podniky – pestovanie plodín, chov zvierat, záhradníctvo;
  • na umiestnenie billboardu;
  • na výstavbu (rodinných domov, bytových domov, podnikateľských budov...

Z časového hľadiska prichádza do úvahy:

 1. krátkodobý prenájom pozemkov - niekoľko dní až týždňov;
 2. strednodobý prenájom pozemkov - 1 až 3 mesiace;
 3. dlhodobý prenájom pozemkov - 1 rok.

Niekedy môže dlhodobý prenájom pozemkov vyústiť do predaja a kúpy, no na túto skutočnosť sa nedá spoliehať. Preto ak stále zvažujete, či je výhodnejší prenájom pozemkov alebo ich kúpa, porovnajte výhody a nevýhody oboch.

Prenájom pozemkov - výhody:

V závislosti od zámeru, aký s pozemkom máte, je potrebné zvážiť, či je pre vás výhodnejší prenájom pozemkov alebo ich kúpa.
A to nie len z finančného hľadiska, ale hlavne z časového. Krátkozrakosť sa v tomto smere nevypláca a keď už uvažujete o pozemku, bude to zrejme na dlhšie. V prípade zámeru výstavby na prenajatom pozemku je potrebné dôkladne právne ošetriť všetky potrebné detaily. V takomto prípade je naozaj bezpečnejšie zveriť situáciu do rúk odborníkov.

A tu je niekoľko výhod ako aj rizík, ktoré so sebou prináša prenájom pozemkov:

 • nižšie pravidelné splátky v porovnaní s vysokou počiatočnou investíciou pri kúpe pozemku;
 • rýchlo k dispozícii - ak vám pozemok vyhovuje a dohodnete sa na prenájme, nepotrebujete riešiť nič iné, len ako ho čo najskôr začať užívať;
 • opravy a údržbu rieši majiteľ - zimná údržba, či letné kosenie vás nemusí trápiť rovnako, ako porucha na prípojke či iné vady, ktoré sú starosťou majiteľa pozemku.

Prenájom pozemkov - nevýhody:

 • zveľaďovanie cudzieho majetku – keď sa rozhodnete niečo zveľadiť či upraviť, len so súhlasom majiteľa; zároveň investovaním do cudzieho majetku nezískate vy, ale majiteľ;
 • výpoveď nájomnej zmluvy – nie vždy príde v správnom čase a môže narušiť koncepciu vášho zámeru;
 • riskantná výstavba.