Výkup realít

Vykúpime vašu nehnuteľnosť do 24 hodín

Vykúpenie nehnuteľnosti predstavuje rýchle a efektívne riešenie vašej finančnej situácie. Čím skôr sa rozhodnete a kontaktujete našu realitnú kanceláriu, tým rýchlejšie a výhodnejšie môžete svoju nehnuteľnosť predať. Ponúkame vám rýchle a diskrétne jednanie, úhradu všetkých poplatkov a bezplatné zabezpečenie právneho servisu.

Pre koho je vhodný výkup nehnuteľnosti?

Výkup nehnuteľností je určený pre klientov, ktorí chcú zjednodušiť a urýchliť predaj svojej nehnuteľnosti a nemajú čas svoju nehnuteľnosť predávať sami, alebo prostredníctvom realitnej kancelárie. Častými dôvodmi potreby rýchleho predaja nehnuteľnosti sú aj exekučné konanie, dlhy, pôžičky, alebo výhodná kúpa inej nehnuteľnosti z ponuky realitnej kancelárie na protiúčet.

Prečo je pre vás výkup nehnuteľnosti výhodný?

Naša realitná kancelária uhradí dohodnutú čiastku rýchlo a operatívne a tiež za vás zariadi všetky potrebné úkony spojené s predajom nehnuteľnosti. Zastúpime vás pri jednaní s vašimi veriteľmi a inými subjektmi. Je finančne rozumnejšie nehnuteľnosť predať s prijateľnou stratou, ale zachovať si iný nehnuteľný majetok, uspokojiť svojich veriteľov a prípadne realizovať inú výhodnú kúpu. Naša realitná kancelária v spolupráci s naším firemným právnikom je schopná vyriešiť v krátkom čase väčšinu právnych problémov.

Ako určujeme výkupnú cenu nehnuteľnosti?

Pri určení výkupnej ceny nehnuteľnosti vždy vychádzame z trhovej hodnoty stanovenej znalcom. Z trhovej hodnoty naša realitná kancelária vypláca maximálnu možnú kúpnu cenu, a to až do 95% trhovej ceny. Ak sa jedná o vzdialenejšiu lokalitu, horší stav, alebo nehnuteľnosť v rekonštrukcii, je výkupná cena nižšia. Pokiaľ sa jedná o štandardnú nehnuteľnosť v dobrej lokalite, bežná výkupná cena predstavuje 90% až 95% trhovej ceny. Konečná výkupná cena je určená po vykonaní obhliadky pracovníkom realitnej kancelárie a zistení právneho stavu predmetnej nehnuteľnosti.

Aké sú podmienky realizovania výkupu nehnuteľnosti?

 • Vykupovaná nehnuteľnosť musí byť stále v majetku predávajúceho.

 • Záložne práva, zástavy, vecné bremená, exekučné konania, popr. iné právne nezrovnalosti nie sú prekážkou výkupu.

 • Výkup je možný u nehnuteľností a bytov v osobnom vlastníctve, ako aj u družstevných bytov.

 • Naša realitná kancelária je schopná vykúpiť domy, byty, pozemky, chalupy, chaty, menšie domčeky a komerčné objekty.

 • Všetky potrebné podklady, dokumenty, zmluvy a vybavovanie na úradoch vybavíme za vás

 

Pokiaľ nám chcete ponúknuť svoju nehnuteľnosť, kontaktujte nás na e-mailovej adrese vykup-ZVNC-dobrereality.sk, na telefónnom čísle 0948 195 172, alebo prostredníctvom príslušnej pobočky.

 

Bližšie informácie:

 

O nás

Naša spoločnosť ponúka majiteľom všetkých typov nehnuteľností rýchly, spoľahlivý a bezpečný spôsob oddlženia alebo odkúpenia ich nehnuteľnosti. Klientom taktiež ponúkame službu poskytnutia finančnej hotovosti alebo zálohy v prebiehajúcich exekučných alebo dražobných konaniach. Našim klientom ponúkame výhodnú alternatívu oproti klasickým postupom pri predaji nehnuteľností. Vďaka rýchlemu jednaniu, profesionálnemu tímu a silnému kapitálu garantujeme naším klientom tie najvýhodnejšie podmienky pri oddlžovaní alebo priamom odkúpení ich nehnuteľností. Naši klienti sa vyhnú zdĺhavému predaju prostredníctvom viacerých realitných kancelárií a nepodstupujú riziká spojené s individuálnym predajom.

Tím našich odborníkov aktívne spolupracuje s našimi klientmi v každej finančnej situácii a poskytuje im profesionálne služby vrátane zabezpečenia kompletného právneho a finančného servisu. Pri našej činnosti dodržujeme najvyššie etické a obchodné štandardy. Spolupráca s našimi klientmi je pre nás serióznym vzťahom dvoch rovnocenných partnerov.

Našim klientom ponúkame asistenciu pri riešení nepredvídaných finančných situácií, pri splácaní dlhov a pôžičiek. Uskutočňujeme oddlžovanie nehnuteľností a napomáhame pri riešení exekučných a dražobných konaní. Ako jediní v prípade potreby poskytujeme našim klientom finančnú zálohu až do uskutočnenia predaja alebo konečného oddlženia nehnuteľnosti. Alternatívne, vyplatíme celý dlh nášho klienta a dohodneme sa s ním na následnom odkúpení nehnuteľnosti. Finančnú zálohu poskytujeme bez úrokov a poplatkov.

Náš vzťah s klientmi založený na individuálnom prístupe. Pri napĺňaní našich stratégií dbáme na dostupnosť našich služieb pre všetkých klientov a zároveň sa stávame sa ich spoľahlivým partnerom.

 

Naše služby

Riešenie dlhov, exekúcií a dražieb.

S dlhmi nastáva problém v okamihu, keď strácate schopnosť ich splácať a vaše príjmy nepokryjú splátky dlhu. Je len krátka doba medzi tým, keď dlhy narastajú a dobou, kedy môžete prísť o svoj majetok.

Pokiaľ ste v situácii, že máte viac nezaplatených mesačných splátok môže dôjsť k sankciám zo strany veriteľov. V prípade, keď dlhy nesplácate veritelia môžu pristúpiť k exekúcií. Následne sa váš majetok alebo vaša nehnuteľnosť môže stať predmetom dražby.

Zvážte preto lacnejšie skoré riešenie formou vyplatenia dlhov. V prípade, že vaše dlhy už nestíhate splácať, ako možné riešenie môže byť ich konsolidácia alebo kompletné oddlženie. Tu stojí za otázku, či vo svojej nehnuteľnosti chcete zostať alebo ak to vaša situácia je nutné riešiť oddlženie predajom samotnej nehnuteľnosti. V druhom prípade ponúkame službu okamžitého výkupu nehnuteľnosti.

 

Finančná hotovosť / záloha

Finančné zálohy poskytujeme klientom spravidla vo výške do 100.000 Eur. Finančná hotovosť alebo záloha zabezpečená nehnuteľnosťou je rýchlym a bezpečným riešením pre majiteľov nehnuteľností, ktorí potrebujú rýchlo získať väčšiu finančnú hotovosť, nemajú možnosť získať peniaze od banky a podmienky nebankových spoločností sú pre nich nevýhodné. Finančnú hotovosť alebo zálohu v prípadoch oddlženia alebo odkúpenia nehnuteľnosti poskytujeme bez úrokov a poplatkov. Zaťažená nehnuteľnosť nie je prekážkou poskytnutia finančných prostriedkov. Častým dôvodom pre získanie finančnej hotovosti alebo zálohy zabezpečenej nehnuteľnosťou sú problémy s exekúciou, dražbou alebo potreba oddlžiť nehnuteľnosť.

Princíp poskytnutia finančnej hotovosti

Základným predpokladom na strane klienta, ktorý požiada o hotovosť zabezpečenú nehnuteľnosťou je vlastníctvo nehnuteľnosti. Pri poskytnutí finančných prostriedkov alebo zálohy sa s klientom dohodneme na presnom postupe ďalšej spolupráce. Klient má možnosť nakladať so svojou nehnuteľnosťou podľa vzájomne dohodnutých podmienok a naďalej užívať svoju nehnuteľnosť. Finančnú hotovosť alebo zálohu v prípadoch oddlženia alebo odkúpenia nehnuteľnosti poskytujeme bez úrokov a poplatkov.

Pre koho je vhodná hotovosť zabezpečená nehnuteľnosťou

Táto služba je určená pre klientov, ktorí rýchlo potrebujú väčšiu finančnú hotovosť, ktorú si nemôžu obstarať na bankovom trhu a nemôžu alebo nechcú svoju situáciu riešiť predajom nehnuteľnosti. Častým dôvodom pre získanie finančnej hotovosti zabezpečenej nehnuteľnosťou sú problémy s exekúciou, dražbou alebo potreba oddlžiť nehnuteľnosť.

Prečo je pre vás výhodná hotovosť zabezpečená nehnuteľnosťou

Peniaze vo vysokej výške môžete získať bezpečne už do niekoľkých dní. Naša spoločnosť vám rýchlo, poskytne bezplatné poradenstvo aj kompletný právny servis pri uzatváraní zmlúv. Zastúpime vás pri jednaní s vašimi veriteľmi a ďalšími subjektmi. Vďaka tomu, že máme k dispozícii kvalitné právne služby vo vlastnej réžii, sme schopní v krátkom čase vyriešiť väčšinu i zdanlivo neriešiteľných právnych problémov súvisiacich s poskytnutím hotovosti alebo oddlžením nehnuteľnosti.

Podmienky poskytnutia hotovosti zabezpečenej nehnuteľnosťou

 • Záujemca o hotovosť zabezpečenú nehnuteľnosťou musí byť majiteľom bytu alebo rodinného domu.

 • Záložné práva, zástavy, vecné bremená, exekučné konanie a ďalšie právne nezrovnalosti nie sú prekážkou poskytnutia hotovosti.

 • Poskytnutie hotovosti je možné u nehnuteľností a bytov v osobnom vlastníctve, ako aj u družstevných bytov.

 • Všetky potrebné podklady, dokumenty, zmluvy a vybavovanie na úradoch vybavíme za vás.

 • Ak máte záujem o poskytnutie finančných prostriedkov zabezpečených nehnuteľnosťou, kontaktujte nás prostredníctvom nášho kontaktného formulára alebo osobne v našej kancelárii.

 

Exekúcie

 

V prípade, keď máte exekúciu ste obmedzený s akýmkoľvek nakladaním so svojou nehnuteľnosťou či s jej predajom.

Exekúcia znamená, že prídete o svoju nehnuteľnosť či o družstevný byt. Exekúcia postupuje podľa vymedzených postupov, zákonov. Nehnuteľnosť, na ktorú je uvalená exekúcia, sa nesmie previesť na nikoho iného a taktiež s ňou nakladať. Návrh na exekúciu sa podáva exekútorovi alebo exekučnému súdu.

Preto je dôležité zavčasu sa obrátiť na odborníkov, ktorí vám situáciu pomôžu vyriešiť. Odkladaním a neriešením problému sa dostávate do situácie, kedy vám neustále rastú náklady spojené s exekúciou a v najhoršom prípade vám hrozí aj dražba, tzn. úplná strata vašej nehnuteľnosti. V takomto prípade odporúčame  kompletné vyplatenie exekúcií a dlhov. Nestrácajte čas a kontaktujte nás.

Riešenie exekučných a dražobných konaní

Pomôžeme vám pri riešení vašej situácie súvisiacej s exekúciou alebo dražbou. Odkúpime vašu nehnuteľnosť a budeme vás odborne zastupovať pri jednaniach s veriteľmi, exekútormi, dražobníkmi a úradmi. V  prípade exekúcie alebo dražby môžeme vyplatiť celý váš dlh a dohodneme sa na odkúpení nehnuteľnosti.

 

Dražby

 

Ak vám hrozí dražba, alebo je na váš majetok už dražba vyhlásená, znamená to, že ste neboli schopní splatiť svoje dlhy veriteľom . Aj vyhlásenej dražbe je možné predísť skorou úhradou dlhov. Medzi naše služby patrí aj  vyplatenie záväzkov (dlhov) a zamedzenie realizácie dražby. Nehnuteľnosť sa niekedy vydraží aj za ½ ceny určenej znaleckým posudkom. V prípade, kedy necháte dôjsť neriešenie dlhov tak ďaleko, že prebehne dražba, môže nastať situácia, kedy vydražená čiastka nepokryje všetky vaše dlhy a prídete tak o svoju nehnuteľnosť, ale pritom vám časť dlhov ešte zostane.

 

Výhodný výkup nehnuteľností

 

Ak máte záujem výhodne a bezpečne predať vašu nehnuteľnosť, chcete zjednodušiť predaj vašej nehnuteľnosti, nemáte čas nehnuteľnosť dlhodobo ponúkať prostredníctvom realitných kancelárií, preferujete rýchle jednanie s kapitálovo silným partnerom, ktorý vám poradí so všetkými formalitami, tak je pre vás výkup nehnuteľností našou spoločnosťou tou najsprávnejšou voľbou.

Naše služby z oblasti výkupu a oddlžovania nehnuteľností:

 • Výkup všetkých druhov nehnuteľností

 • Riešenie exekučných a dražobných konaní

 • Poskytovanie záloh až do konečného odkúpenia nehnuteľnosti

Výkup realít realizujeme najmä v týchto okresoch:

Prievidza, Partizánske, Topoľčany, Zlaté Moravce, Žilina, Martin, Púchov, Považská Bystrica, Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Trnava, Senec, Nové Mesto nad Váhom, Nová Dubnica, Dubnica nad Váhom, Sereď, Galanta, Šaľa, Nitra, Nové Zámky, Komárno, Bratislava, Banská Štiavnica, Krupina

 

Ponúkame rýchle a výhodné odkúpenie vašej nehnuteľnosti

 • Garantujeme vám výhodné, rýchle a spoľahlivé odkúpenie nehnuteľnosti

 • Vyplatíme vám najvyššiu možnú cenu, ktorá sa odvíja od trhovej ceny nehnuteľnosti

 • Naši profesionáli za vás vybavia všetky formality, úradné a právne náležitosti

 

Postup pri oddlžení alebo výkupe nehnuteľnosti

Spolupráca s našimi klientmi spravidla prebieha v nasledovnom postupe:

1. krok: Zoznámenie a analýza

Klient (záujemca o oddlženie alebo výkup nehnuteľnosti) sa s nami skontaktuje prostredníctvom telefónu alebo emailu. S klientom sa dohovoríme na osobnom stretnutí, počas ktorého analyzujeme jeho potreby a ciele, klient nám na stretnutí poskytne k nahliadnutiu potrebné dokumenty.

2. krok: Obhliadka a stanovenie spoločného postupu

Náš zodpovedný pracovník vykoná ohliadku klientovej nehnuteľnosti, prezrie doplňujúce doklady a navrhne klientovi postup pri oddlžovaní nehnuteľnosti. S klientom sa dohodneme na spoločnom postupe pri výkupe nehnuteľnosti, oddlžení nehnuteľnosti, vyplatení zálohy, vyplatení veriteľov a pod. S klientom sa dohodneme na spôsobe a termíne vyplatenia dlhov, dražby, exekúcie, kúpnej ceny atď..

3. krok: Vyrovnanie dlhov klienta a oddlženie nehnuteľnosti

S klientom uzavrieme dohodu v súvislosti s realizáciou dohodnutého spoločného postupu.
V dohodnutom rozsahu uhradíme vaše záväzky, vyriešime exekučné a dražobné konania, zastúpime vás pri jednaní s veriteľmi a úradmi (katastrálny úrad, spoločenstvom vlastníkov bytov, dodávateľmi médií atď.).  Zrealizujeme samotné oddlženie, predaj alebo odkúpenie nehnuteľnosti.

Následnosť jednotlivých krokov sa môže líšiť v závislosti od charakteru jednotlivých obchodných prípadov.

 

Kontaktné informácie


DOBRÉ REALITY s.r.o. | RI s.r.o.
Oddelenie pre výkup a oddlžovanie realít
Dlhá ulica 426/3, Prievidza 971 01

 Mgr. Marian Dzian
 Telefón: 0948 195 172

 E-mail: vykup-ZVNC-dobrereality.sk

 


 

V kancelárii prijímame klientov výlučne v dohovorenom termíne.